top of page
Wejście zewnętrzne

Zielona Koalicja dla Zdrowia

Zmiany klimatyczne i środowiskowe stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Zielona Koalicja dla Zdrowia powstała, aby minimalizować szkody środowiskowe i wspierać innowacyjne rozwiązania w sektorze ochrony zdrowia. 

Platforma współpracy na rzecz:

 • Poprawy jakości zrównoważonego zarządzania w sektorze ochrony zdrowia,

 • Wymiany wiedzy i best practice z obszaru zrównoważonych rozwiązań dla systemu ochrony zdrowia,

 • Zapobiegania zdrowotnym skutkom zagrożeń środowiskowych,

 • Poprawy zdrowia środowiskowego,

 • Minimalizacji negatywnego wpływu środowiskowego,

 • Edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i ESG.

KIM JESTEŚMY

O KOALICJI

Zielona Koalicja dla Zdrowia to platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora ochrony zdrowia w Polsce. Jest to inicjatywa ogólnokrajowa realizowana w roku 2024. Przedsięwzięcie jest adresowane do kadry zarządzającej instytucji związanych z ochroną zdrowia, przedstawicieli samorządów i decydentów.

 

W tworzeniu Koalicji wyrażamy przekonanie, że wspólna i interdyscyplinarna działalność na rzecz zmian w sektorze ochrony zdrowia może przynieść najskuteczniejsze efekty. Zielona Koalicja dla Zdrowia ma za zadanie – we współpracy z osobami eksperckimi – rozpowszechniać i propagować modele zrównoważonego rozwoju, działać na rzecz minimalizowania negatywnego wpływu środowiskowego, zapobiegać zdrowotnym skutkom środowiskowych zagrożeń oraz wpływać na poprawę jakości zrównoważonego zarządzania w sektorze ochrony zdrowia.

 

Koalicja powstała przy współpracy Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO z Zakładem Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego.

 

DLACZEGO POWSTALIŚMY?

DLACZEGO POWSTALIŚMY?

W obliczu rosnącej globalnej populacji, wyczerpywania się zasobów naturalnych i narastających zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, zrównoważony rozwój staje się niezbędny dla wspólnego dobrobytu i przetrwania.

Sektor opieki zdrowotnej odgrywa szczególną rolę w tym kontekście, ponieważ ma kluczowe znaczenie dla zachowania, poprawy i ochrony zdrowia ludzkiego, jednocześnie mając istotny wpływ na środowisko. Od dużego zużycia energii przez szpitale po znaczną produkcję odpadów i konsumpcję zasobów, a także wpływ na klimat i środowisko. Ten wpływ przyczynia się do nasilenia wyzwań związanych ze zmianami klimatu, które negatywnie oddziałują na zdrowie i dobrobyt ludzi oraz innych gatunków.

 

Ta podwójna rola stanowi również wyjątkową szansę. Sektor opieki zdrowotnej ma unikalne możliwości tworzenia rozwiązań dla niektórych z najpilniejszych potrzeb zdrowotnych, przyczyniając się zarówno do dobrobytu społecznego, jak i rozwoju gospodarczego. Poprzez włączenie zrównoważonego rozwoju w swoje podstawowe praktyki, sektor opieki zdrowotnej może znacząco zmniejszyć swój własny wpływ na środowisko, a także poprawić zdrowie środowiskowe.

CELE KOALICJI:

 • Zaangażowanie kadry zarządzającej instytucji związanych z ochroną zdrowia, przedstawicieli samorządów oraz decydentów w procesy zmiany na rzecz bardziej ekologicznej i zdrowszej przyszłości dla naszego społeczeństwa.

 • Promowanie założeń zrównoważonego rozwoju w obszarze ochrony zdrowia oraz zdrowia środowiskowego,

 • Edukacja kadry zarządzającej szpitali na rzecz zrównoważonego rozwoju i ESG w ochronie zdrowia, 

 • Edukacja  na temat optymalizacji procesów w jednostkach opieki zdrowotnej i poprawy jakości zrównoważonego zarządzania w sektorze ochrony zdrowia,

 • Promocja dobrych praktyk z obszaru zarządzania procesowego i value-based healthcare wśród kadry zarządzającej,

 • Minimalizacja negatywnego wpływu środowiskowego sektora ochrony zdrowia,

 • Zapobieganie zdrowotnym skutkom zagrożeń środowiskowych.

CELE KOALICJI

PATRONI

Patroni
Zielona Koalicjia - loga (2).png

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy - Rafał Trzaskowski objął inicjatywę Zielonej Koalicji dla Zdrowia honorowym patronatem.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Zielona Koalicjia - loga (21).png

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) decyzją Pana Filipa Nowaka, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia objął inicjatywę „Zielona Koalicja dla Zdrowia” honorowym patronatem. 

 

NFZ docenia i popiera działania, zmierzające do zapobiegania zdrowotnym skutkom zagrożeń środowiskowych oraz wspierające innowacyjne rozwiązania w sektorze ochrony zdrowia.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Królestwo Niderlandów zajmuje pozycję lidera w Europejskim Indeksie Zdrowia Konsumenckiego. Holenderski system ochrony zdrowia jest uznawany za jeden z najlepszych ze względu na swoją wielowymiarowość, konkurencyjność oraz inwestycje w jakość. Systematycznie się rozwija, poprzez zwiększenie efektywności i stosowanie 

nowoczesnych technologii.

Zielona Koalicja - loga (4).png

Izba Polsko-Holenderska

Ambasada Kanady w Polsce 

angażuje się w działania mające na celu wspieranie polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz promowanie współpracy między oboma krajami w tym obszarze. Kanada posiada publiczny, silnie uregulowany system ochrony zdrowia, który może stanowić przykłady dobrych praktyk dla sektora ochrony zdrowia w Polsce, a także może stanowić forum wymiany najlepszych praktyk, doświadczeń i wiedzy w zakresie ochrony zdrowia. 

Ambasada Kanady w Polsce

9.png

Belgia należy do państw, które posiadają jedne z najlepiej funkcjonujących systemów zdrowotnych na świecie. System belgijski może służyć jako inspiracja i źródło dobrych praktyk dla sektora ochrony zdrowia w Polsce.

 

Ambasada Belgii w Polsce aktywnie angażuje się w inicjatywy wspierające polski system opieki zdrowotnej oraz promujące współpracę między przedstawicielami sektora zdrowia obu krajów. Współpraca z ambasadą stanowi doskonałe forum do wymiany najlepszych praktyk, doświadczeń i wiedzy w dziedzinie ochrony zdrowia.

Ambasada Belgii w Polsce

Zielona Koalicja - loga.png
Zielona Koalicja - loga (6).png

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, profilu specjalistycznego, lokalizacji czy modelu działania.

PFSz zrzesza bezpośrednio ponad 250 Szpitali, a poprzez członkostwo pośrednie albo porozumienia z lokalnymi oraz sektorowymi związkami Szpitali funkcjonuje jako organizacja parasolowa w sumie dla około ponad 500 Szpitali. 

Polska Federacja Szpitali

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

Zielona Koalicja - loga (3).png

Warszawski Uniwersytet Medyczny

uniwersytet medyczny, jedna z największych polskich publicznych uczelni medycznych. Uniwersytet dąży do osiągnięcia najwyższego poziomu kształcenia, badań naukowych oraz zapewnienia pełnego profilu specjalistycznych usług medycznych o najwyższej jakości.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

7.png

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – polska niepubliczna uczelnia akademicka z siedzibą w Warszawie, założona w 1993 r., specjalizująca się w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki prawne.

Akademia Leona Koźmińskiego

Zielona Koalicja - loga (15).png

Szkoła Główna Handlowa (SGH)

jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. Uczelnia angażuje się w poprawę jakości zrównoważonego zarządzania w różnych sektorach gospodarki, również ochrony zdrowia.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

Zielona Koalicjia - loga (6).png

Do Spółki Szpitali Pomorskich należą:

 • Szpital Morski im. PCK w Gdyni usytuowany w obszarze Kępy Redłowskiej,

 • Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie usytuowany na skraju Puszczy Darżlubskiej,

 • Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku  usytuowany w sąsiedztwie lasu,

 • Szpital Św. Wincentego A Paulo w centrum Gdyni.

Szpitale Pomorskie

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (CMWUM). Głównym celem działania placówki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, poprawie i przywracaniu zdrowia pacjentów, które realizuje poprzez prowadzenie profilaktyki, diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego.

Centrum Medyczne 

WUM

Centrum Medyczne WUM_edited.jpg
Zielona Koalicjia - loga (12).png

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi – jeden z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce i wiodący ośrodek referencyjny w zakresie położnictwa i neonatologii, ginekologii oraz pediatrii.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Zielona Koalicjia - loga (10).png

Politechnika Śląska – publiczna uczelnia techniczna w Gliwicach.

Politechnika Śląska

Zielona Koalicjia - loga (17).png

Siedleckie Centrum Onkologii 

łączy doświadczenie z nowoczesnym, interdyscyplinarnym podejściem do pacjenta. Misją szpitala jest niesienie wszechstronnej pomocy pacjentom oraz ich rodzinom w zmaganiu się z chorobą nowotworową.

Siedleckie Centrum Onkologii

Zielona Koalicjia - loga (11).png

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu to wiodący ośrodek onkologiczny na Dolnym Śląsku.

Dolnośląskie Centrum Onkologii

Narodowy Instytut Geriatrii -

placówka świadcząca kompleksowe usługi medyczne z zakresu geriatrii, reumatologii rehabilitacji, a także zajmująca się leczeniem bólu.

Zielona Koalicjia - loga (15).png
Białostockie Centrum Onkologii.png

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jest jedyną w województwie podlaskim wysokospecjalistyczną placówką zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych.

Białostockie Centrum Onkologii

Zielona Koalicjia - loga (13).png

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – placówka onkologiczna i państwowy instytut badawczy.  Jest największą placówką onkologiczną w Polsce.

Narodowy Instytut Onkologii

Zielona Koalicjia - loga (14).png

Szpital Czerniakowski rozpoczął swą działalność leczniczą na terenie Mokotowa Dolnego w 1958 roku. Zgodnie z misją "Jesteśmy po to, aby pomagać chorym" szpital otacza swą opieką pacjentów z terenu całego kraju, a w szczególności mieszkańców dzielnic m. st. Warszawy: Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i ambulatoryjnych.

Szpital Czerniakowski

Zielona Koalicja - loga (12).png

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy

Zarząd placówki w Wolicy dąży do stworzenia zielonego szpitala, który będzie prowadzić swoją działalność w sposób przyjazny dla środowiska. Wprowadzone oraz planowane inicjatywy w ostatnich latach mają konkretny wpływ na redukcję emisji szkodliwych substancji do środowiska, ochronę zasobów wodnych oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy Wolica

Zielona Koalicja - loga (7).png

Mazowiecki Szpital Wojewódzki -

"Jesteśmy po to, by pomagać. Ratujemy, leczymy, zapobiegamy, wspieramy. Zawsze profesjonalni i nowocześni. Otwarci na wiedzę i ukierowani na rozwój. Blisko naszych Klientów, ich potrzeb i oczekiwań".

Mazowiecki Szpital Wojewódzki

Zielona Koalicjia - loga (19).png

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS placówka zajmująca się leczeniem niedosłuchu.

Program kliniczny obejmuje szeroką współpracę z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi, dotyczącą optymalizacji kosztów i efektów terapii w odniesieniu do takich problemów, jak: głuchota i głęboki niedosłuch, zaburzenia mowy, zaburzenia głosu, zaburzenia równowagi, a także możliwości chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu wad wrodzonych i nabytych ucha.

Zielona Koalicjia - loga (18).png

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy.

 Placówka jest centralnym ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym, konsultacyjnym i naukowo-badawczym dla wojskowej służby zdrowia.

Wojskowy Instytut Medyczny

Zielona Koalicjia - loga (16).png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Szpital prowadzi wielospecjalistyczną działalność diagnostyczno-terapeutyczną ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu sercowo – naczyniowego i chorób onkologicznych, prowadzonej w kontekście działalności dydaktyczno – naukowej. 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Zielona Koalicja - loga (11).png

Uniwersyteckie Centrum Klinicznego (UCK) – jeden z największych szpitali w Polsce, który utworzony został przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

Współpraca z uczelnią daje dostęp do najnowocześniejszych technologii, światowej wiedzy medycznej i badań klinicznych.  medycznej. badań klinicznych.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Zielona Koalicja - loga (9).png

Szpital Specjalistyczny w Pile to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego głównym celem jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta Piły i okolic. Lokalizacja Szpitala z dala od zgiełku komunikacji miejskiej oraz otoczenie pięknymi leśnymi terenami stanowią dodatkowe walory estetyczne, a bliski kontakt z naturą (park-tarasy spacerowe) przyspieszają powrót do zdrowia.

Szpital Specjalistyczny w Pile

Zielona Koalicja - loga (16).png

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB)

 – nowoczesna, prężnie rozwijająca się publiczna Uczelnia wyższa, której misją jest służenie społeczeństwu poprzez nowatorskie kształcenie profesjonalnej kadry medycznej, prowadzenie badań naukowych oraz rozwój działalności klinicznej zgodnie z postępem wiedzy medycznej. Uniwersytet angażuje się również w działania proekologiczne zgodnie z hasłem Zielone Płuca Polski i Podlaskie Naturalnie.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Zielona Koalicja - loga (17).png

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk - misją Instytutu jest dostarczanie nauce i gospodarce nowoczesnych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznych rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi kraju i regionów w obszarze surowcowym i energetycznym, realizowanych pod hasłem: "Surowce i energia dla społeczeństwa" poprzez racjonalnie zaprogramowane i wzajemnie powiązane działania w sferze naukowo‑badawczej, organizacyjnej, technicznej i ekonomicznej.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN

Zielona Koalicja - loga (21).png

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Jeden z największych, wielospecjalistycznych ośrodków zdrowia w Polsce. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu znajduje się w czołówce polskich uczelni medycznych i jest obecny w prestiżowych, międzynarodowych rankingach akademickich, takich jak Lista Szanghajska, CWUR czy Best Global Universities.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

WZROST TEMPERATUR (1).png

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
w Warszawie

to nowoczesna uczelnia prywatna, która oferuje szeroki wachlarz kierunków związanych z inżynierią oraz zdrowiem. Uczelnia stawia na wysoką jakość kształcenia, innowacyjność oraz praktyczne przygotowanie do zawodu. WSIiZ współpracuje z wieloma instytucjami i firmami, co umożliwia studentom zdobycie cennego doświadczenia zawodowego już podczas studiów.

images.jpg

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu

jedna z wiodących placówek medycznych w regionie Dolnego Śląska. Oferuje szeroki zakres usług medycznych na najwyższym poziomie, zapewniając pacjentom kompleksową opiekę w wielu specjalizacjach. Szpital  jest również ważnym ośrodkiem naukowo-badawczym, współpracującym z uniwersytetami i instytutami badawczymi, co przyczynia się do ciągłego rozwoju medycyny i podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

images.png

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Inicjatywa skupiająca przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje akademickie oraz inne podmioty zainteresowane propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Polsce.
FOB zachęca przedsiębiorstwa do podejmowania działań mających pozytywny wpływ na społeczeństwo
i środowisko naturalne, promuje uczciwe praktyki biznesowe.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

PARTNERZY BIZNESOWI

PARTNERZY BIZNESOWI
Untitled design (3).png

Adamed Pharma to polska, rodzinna firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która produkuje ponad 500 produktów oferowanych pacjentom w ponad 70 krajach na całym świecie. Od 20 lat prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową, na którą od 2001 przeznaczyła 2,1 mld złotych.

Adamed współpracuje naukowo z wiodącymi uniwersytetami, ekspertami medycznymi oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy jest chroniona ponad 200 patentami na całym świecie.

Adamed Pharma

Zielona Koalicjia - loga (1).png

BD (Becton Dickinson) jest czołową firmą na światowym rynku technologii medycznych. Lider w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej, jak i w zakresie technologii wykorzystywanej w badaniach medycznych i laboratoriach klinicznych. 

BD

ecophon.png

Ecophon należy do grupy Saint-Gobain, światowego lidera w dziedzinie zrównoważonego budownictwa. Ecophon produkuje rozwiązania akustyczne, panele ścienne oraz systemy sufitowe, które przyczyniają się do tworzenia przyjaznego i zdrowego klimatu w pomieszczeniach, poprawy jakości życia oraz samopoczucia i wydajności użytkowników.

Ecophon Saint-Gobain

Zielona Koalicjia - loga (3).png

Essity – globalna firma zajmująca się higieną i ochroną zdrowia. Firma opracowuje, produkuje i sprzedaje środki ochrony osobistej, oraz artykuły medyczne i usługi w zakresie higieny dla sektora prywatnego i profesjonalnego

Essity Poland

Zielona Koalicja - loga (20).png

Firma Medtronic oferuje przełomowe rozwiązania technologiczne dla służby zdrowia w zakresie najbardziej skomplikowanych i poważnych chorób. 

Medtronic Poland

Philips_logo.png

Philips to lider w dziedzinie technologii medycznych. Misją firmy jest zmienianie życia ludzi na lepsze i pomaganie użytkownikom produktów medycznych w uzyskiwaniu lepszych efektów na wszystkich etapach procesu ochrony zdrowia. Firma działa w ponad 100 krajach na całym świecie.

W 2023 roku Philips został pierwszą firmą z branży technologii medycznych, której cele redukcji emisji CO₂ dla całego łańcucha wartości zostały zatwierdzone w ramach inicjatywy Science Based Targets.

Philips Poland

PATRONI MEDIALNI

Patroni
Zielona Koalicja - loga (23).png

ecoekonomia.pl to portal o najważniejszych dla planety i gospodarki sprawach. Głównym założeniem wydawców portalu jest informowanie o tematach ekologicznych mających wpływ na codzienne życie, biznes oraz finanse.

ecoekonomia.pl

Zielona Koalicja - loga (22).png

Teraz Środowisko - portal zajmuje się kwestiami zmian prawnych na polu krajowym i europejskim. Pisze o gospodarce odpadami, wod-kan, energetyce odnawialnej, planowaniu przestrzennym, ryzyku środowiskowym czy zrównoważonym rozwoju. Rzetelnie i w sposób niezależny komentujemy zieloną transformację polskiej gospodarki oraz trendy unijne, ukazując różne punkty widzenia i dając wybrzmieć wszystkim głosom: biznesu, administracji i strony społecznej.

Teraz Środowisko.pl

bottom of page