top of page
Święte Księgi

BAZA WIEDZY
MATERIAŁY BUDOWLANE

Budownictwo odpowiada za blisko 40% światowej emisji dwutlenku węgla. Brak konkretnych i szybkich zmian w tym sektorze może uniemożliwić skuteczną walkę z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym. Aby zacząć wprowadzać niskoemisyjne budownictwo należy zmniejszyć emisje CO2 zarówno w produkcji materiałów, jak i w czasie operacji budowlanych.

Szpitale, ze względu na swoją funkcję, duże nasycenia energochłonnymi urządzeniami diagnostycznymi i sprzętem medycznym, często w złym stanie technicznym, są obiektami energochłonnymi, o dużych kosztach utrzymania.

Aby doprowadzić obiekt szpitalny do standardu zielonego budynku, konieczne jest podjęcie działań, które w dalszej perspektywie pozwolą zredukować ślad węglowy obiektu i sprawią, że budynek stanie się tańszy w eksploatacji, a dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń będzie bardziej przyjazny dla środowiska.

 

Zgodnie z obowiązującymi trendami w architekturze, szpitale przyszłości powinny posiadać cechy, które będą przyczyniać się do ochrony środowiska, skutkować oszczędnością wody, efektywnością energetyczną, wykorzystaniem energii odnawialnej i materiałów pochodzących z recyklingu.

Pracownicy budowlani o zachodzie słońca
Submit the event - banerki Circular Week (2).png

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

Dobre praktyki stosowane w sektorze ochrony zdrowia w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko:

 

Materiały budowlane:

  1. Wykorzystanie materiałów budowlanych o niskim wpływie środowiskowym, takich jak materiały z odzysku, drewno certyfikowane FSC lub materiały o wysokiej efektywności energetycznej.

  2. Inwestowanie w izolację termiczną i efektywne systemy wentylacji w celu zmniejszenia zużycia energii związanej z ogrzewaniem i chłodzeniem budynków, wymiana okien na energooszczędne modele oraz instalacja systemów grzewczych i wentylacyjnych o niskim zużyciu energii.

  3. Budowa zielonych dachów i ścian, które nie tylko poprawiają izolację termiczną, ale także zwiększają retencję wody deszczowej i poprawiają jakość powietrza.

  4. Projektowanie budynków ochrony zdrowia z myślą o zrównoważonym rozwoju, które uwzględnia lokalizację, naturalne oświetlenie i wentylację oraz wykorzystuje materiały ekologiczne.

Źródła:

  1. "ZIELONE SZPITALE", Philips, Know-How Hub Centrum Transferu Wiedzy, UN Global Compact Network Poland, 2022, Warszawa, [https://www.philips.com/c-dam/b2bhc/pl/resources/Publikacja-ziel-szpitale.pdf].

  2. https://wiadomosci.onet.pl/nauka/ogromny-wplyw-budownictwa-na-emisje-co2-ten-sektor-musi-sie-zmienic/13ykr0.

bottom of page