top of page
Święte Księgi

BAZA WIEDZY
WYPOSAŻENIE

Przeszło 71% emisji gazów cieplarnianych pochodzi z łańcucha dostaw dla sektora zdrowotnego – do produkcji, transportu leków, urządzeń medycznych, jedzenia i wyposażenia dla szpitali, na przykład wyrobów gumowych i plastikowych, komputerów oraz sprzętu elektronicznego i optycznego.

 

Efektywne zarządzanie wyposażeniem medycznym szpitali stanowi istotny obszar, mogący nie tylko usprawniać organizację pracy szpitali, ale również przynieść spore oszczędności i pośrednio zwiększyć wydajność energetyczną, przy tym zmniejszając emisje gazów cieplarnianych z placówek medycznych. Zastosowanie materiałów i technologii podnoszących poziom ich energooszczędności generuje większą redukcję tego śladu niż jego wzrost związany z zastosowaniem tych technologii.

 

Obecny model użytkowania opiera się na masowej produkcji dóbr, szybkiej sprzedaży, ograniczonym czasowo użytkowaniu, a następnie pozbyciu się wyrobu przez użytkownika końcowego. W ten sposób cenne zasoby są wyczerpywane i często kończą jako odpady, zanieczyszczając środowisko.

Wyższe koszty początkowe technologii energooszczędnych, prowadzą do znacznych oszczędności w ciągu ich cyklu życia.  

 

W kontekście szpitali, przyjęcie energooszczędnych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) może prowadzić do zmniejszenia zużycia energii, nawet o 30%.

Co roku z blisko 100 miliardów ton zasobów wprowadzanych na rynek tylko 8,6% jest odzyskiwana i przywracana do ponownego użytku.

Pojazdy uprzywilejowane
Submit the event - banerki Circular Week (2).png

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

Dobre praktyki stosowane w sektorze ochrony zdrowia w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko:

 

Wyposażenie medyczne:

 1. Optymalizacja procesów w celu zmniejszenia ilości zużywanych materiałów, np. unikanie nadmiernego pakowania i stosowanie materiałów o możliwie najwyższej jakości.

 2. Wybór alternatywnych, bardziej ekologicznych materiałów, jeśli to możliwe, np. stosowanie podkładów medycznych z mieszanki makulaturowo-celulozowej zamiast tradycyjnych prześcieradeł medycznych.

 3. Stosowanie technologii cyfrowych i nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają na minimalizację zużycia materiałów i zmniejszenie ilości odpadów, np. digitalizacja dokumentacji medycznej.

 4. Unowocześnienie urządzeń medycznych, takich jak sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny, aby były bardziej energooszczędne i miały mniejszy wpływ na środowisko.

 5. Ustalanie standardów ekologicznych dla zakupów wyposażenia, preferując produkty o niskim zużyciu energii i minimalnym wpływie na środowisko.

 6. Wdrażanie rozwiązań zmniejszających zużycie surowców naturalnych, takich jak podkłady medyczne produkowane z makulatury, co pozwala na ponowne wykorzystanie surowców i zmniejszenie kosztów produkcji.

 7. Analiza cyklu życia wyrobów medycznych w celu identyfikacji obszarów, w których można zmniejszyć zużycie materiałów i energii.

 8. Promowanie i preferowanie urządzeń medycznych o długiej żywotności i możliwości naprawy, co ogranicza generowanie odpadów elektronicznych i zużycie surowców.

 9. Wdrażanie systemów innowacyjnego recyklingu i bezpiecznego ponownego przetwarzania odpadów medycznych, takich jak igły i strzykawki, w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Źródła:

 1. "ZIELONE SZPITALE", Philips, Know-How Hub Centrum Transferu Wiedzy, UN Global Compact Network Poland, 2022, Warszawa, [https://www.philips.com/c-dam/b2bhc/pl/resources/Publikacja-ziel-szpitale.pdf]. 

 2. Health Care Without Harm Climate, Arup (2019): HEALTH CARE’S CLIMATE FOOTPRINT HOW THE HEALTH SECTOR CONTRIBUTES TO THE GLOBAL CLIMATE CRISIS AND OPPORTUNITIES FOR ACTION [https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5961/HealthCaresClimateFootprint_092319.pdf].

bottom of page