top of page
Święte Księgi

BAZA WIEDZY
CHEMIA

Produkcja i ogólne zużycie chemikaliów wciąż wzrasta, a ich negatywny wpływ na zdrowie i środowisko jest niepodważalny.

 

Produkcja wyrobów farmaceutycznych i chemicznych odpowiada za 5% globalnych emisji dwutlenku węgla w sektorze zdrowia.

 

Chemikalia mają szczególne znaczenie w sektorze opieki zdrowotnej, gdzie mają szerokie zastosowanie zarówno w środkach dezynfekcyjnych, czyszczących, sterylizujących oraz w farmaceutykach. Są również stosowane w urządzeniach i sprzęcie medycznym, przez co przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska, a także stanowią zagrożenie dla pracowników służby zdrowia.

Według WHO, stosowanie środków czyszczących i dezynfekujących oraz wybielaczy zwiększa ryzyko wystąpienia astmy u pielęgniarek. Opieka zdrowotna jest nadal znaczącym źródłem rtęci, której wycieki są szkodliwe dla zdrowia pracowników służby zdrowia i pacjentów.

 

Zastępowanie szkodliwych chemikaliów bezpieczniejszymi dla środowiska i personału alternatywami staje się coraz częstszą praktyką w placówkach służby zdrowia.

Chemical Disinfection
Submit the event - banerki Circular Week (2).png

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

Dobre praktyki stosowane w sektorze ochrony zdrowia w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko:

 

Chemia:

  1. Wybór bezpiecznych i ekologicznych substancji chemicznych do zastosowania w procesach leczniczych i dezynfekcyjnych.

  2. Opracowanie i wdrożenie polityki dotyczącej wykorzystywanych substancji chemicznych w celu ochrony zdrowia pacjentów, pracowników i środowiska.

  3. Redukcja zużycia chemikaliów poprzez zastosowanie nowych technologii oczyszczających.

  4. Zastępowanie substancji chemicznych o silnym wpływie środowiskowym i zdrowotnym, takich jak rtęć i formaldehyd, bezpieczniejszymi alternatywami.

bottom of page