top of page
Święte Księgi

BAZA WIEDZY
ŻYWNOŚĆ

Produkcja żywności odpowiada za ponad jedną czwartą (26%) globalnej emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo, wymaga dużych ilości świeżej wody, zwiększając presję na środowisko w regionach dotkniętych niedoborem wody. Hodowla zwierząt do pozyskiwania mięsa powoduje dwukrotnie większe zanieczyszczenie w porównaniu z produkcją żywności pochodzenia roślinnego.

 

Dieta w żywieniu szpitalnym powinna zarówno spełniać wymogi bezpieczeństwa żywności, jak i warunki świadomego doboru produktów żywnościowych, których produkcja generuje możliwie najmniejszy ślad węglowy oraz nie zagraża zasobom naturalnym i bioróżnorodności. Poprzez promowanie i wspieranie zdrowych, lokalnych, zrównoważonych systemów żywieniowych, szpitale mogą jednocześnie zmniejszać swój własny bezpośredni wpływ na środowisko jak i promować dostęp do zdrowej żywności i wartości odżywczych, przyczyniając się tym samym do zapobiegania chorobom, takim jak otyłość, cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe.

Kluczowe zmiany potrzebne są również w aspekcie łańcucha dostaw i jakości żywności. Emisje służb zdrowia związane z sektorem rolnictwa, uwzględniającym zaopatrzenie placówek w żywność i inne produkty, stanowią 9% globalnych emisji dwutlenku węgla sektora zdrowia, a z kolei produkcja podstawowych metali, tekstyliów oraz produktów spożywczych stanowi 11%.

 

Placówki opieki zdrowotnej w wielu krajach są głównymi konsumentami żywności, dzięki czemu mogą modelować oraz promować zdrowie i zrównoważony rozwój poprzez swoje wybory żywieniowe. Coraz więcej placówek opieki zdrowotnej, które zakupują i serwują żywność pacjentom i pracownikom, zmniejsza swój ślad węglowy i poprawia zdrowie pacjentów i pracowników, wprowadzając zmiany w żywności.

Zioła i Warzywa
Submit the event - banerki Circular Week (2).png

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

Dobre praktyki stosowane w sektorze ochrony zdrowia w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko:

 

Żywność:

  1. Stosowanie lokalnych i sezonowych produktów spożywczych w celu zmniejszenia emisji związanej z transportem.

  2. Promowanie diet o niskim wpływie środowiskowym, takich jak dieta roślinna, w celu zmniejszenia zapotrzebowania na produkcję mięsa.

  3. Minimalizacja marnotrawstwa żywności poprzez optymalne zarządzanie zapasami i promowanie praktyk takich jak kompostowanie odpadów organicznych.

  4. Wprowadzenie do żywienia pacjentów produktów pochodzących z ekologicznych upraw regionalnych, co redukuje ślad węglowy i promuje zrównoważone praktyki rolnicze.

  5. Optymalizacja procesów przygotowywania posiłków w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i zużycia energii.

  6. Wprowadzenie programów upraw ziołowych i warzywnych na terenie szpitali lub w ich pobliżu, co umożliwia produkcję lokalnych i świeżych produktów spożywczych bez konieczności długotrwałego transportu.

bottom of page