top of page
Święte Księgi

BAZA WIEDZY
WODA

Obecnie aż 2 miliardy ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Pomimo tego, że woda pokrywa 70% powierzchni Ziemi, woda słodka stanowi jedynie 2,5% globalnych zasobów wodnych, w tym zaledwie 0,5% nadaje się do spożycia.

 

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40%.

Wraz z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym oraz wzrostem światowej populacji, liczba osób doświadczających poważnego niedoboru wody będzie stopniowo wzrastać.

 

W obliczu rosnących wyzwań związanych z dostępem do wody, ważne jest, aby szpitale, placówki cechujące się dużym zapotrzebowaniem na ciepłą wodę użytkową, której przygotowanie wymaga również dużego nakładu energetycznego, podjęły skuteczne działania w kierunku zrównoważonego zagospodarowania swoimi zasobami wodnymi.

Falowanie wody
Submit the event - banerki Circular Week (2).png

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

Dobre praktyki stosowane w sektorze ochrony zdrowia w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko:

 

  1. Instalacja systemów odzyskiwania wody deszczowej, która może być następnie stosowana jako czynnik chłodniczy w systemach chłodzenia, czy też używana do podlewania roślin czy sprzątania.

  2. Modernizacja instalacji sanitarnych – wymiana urządzeń sanitarnych, takich jak toalety i baterie, do bardziej energooszczędnych i wydajnych modeli.

  3. Instalacja urządzeń oszczędzających wodę – montaż urządzeń takich jak automatyczne czujniki wody, które ograniczają zużycie wody poprzez kontrolowanie jej przepływu.

  4. Implementacja systemów recyrkulacji wody – inwestycja w zaawansowane technologie, takie jak systemy oczyszczania wody, które pozwalają na ponowne wykorzystanie zasobów w procesach medycznych i podczas sprzątania.

  5. Systematyczne monitorowanie zużycia wody w szpitalu –identyfikacja obszarów, w których można poprawić efektywność wykorzystania wody oraz ograniczyć straty poprzez naprawę wycieków i regularne kontrolowanie instalacji wodociągowych.

  6. Edukacja personelu: Szkolenie personelu medycznego i administracyjnego w zakresie oszczędzania wody i świadomego jej użytkowania 

bottom of page