top of page
Święte Księgi

BAZA WIEDZY
ENERGIA

Około 80% globalnego zapotrzebowania na energię pierwotną pochodzi z węgla, ropy naftowej i gazu. Emisje generowane podczas spalania tych paliw kopalnych są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do globalnych zmian klimatycznych oraz problemów zdrowotnych takich jak astma i choroby serca.

Sektor ochrony zdrowia odpowiada za 4,4% globalnej emisji dwutlenku węgla, przekraczając tym samym emisje z sektora lotnictwa czy żeglugi, a ponad połowa emisji w tym sektorze wiąże się ze zużyciem energii. Spalanie paliw kopalnych to największe źródło emisji klimatycznych w służbie zdrowia. Emisje pochodzące z wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, gazów medycznych, klimatyzacji i ogrzewania, przyczyniają się aż w 40% do globalnych emisji sektora zdrowotnego.

 

Szpitale często zużywają więcej energii na metr kwadratowy niż inne rodzaje budynków komercyjnych, takich jak biura, czy budynki edukacyjne, gdyż są otwarte przez całą dobę, mieszczą setki lub tysiące pracowników, pacjentów i odwiedzających oraz zazwyczaj posiadają zaawansowane systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

 

Zapotrzebowanie na energię pierwotną budynków przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej w Polsce mieści się w przedziale 257- 442 kWh/(m2 rok), co oznacza 1,5 - 2,5-krotne przekroczenie aktualnie obowiązujących wytycznych (190 kWh/m2 rok), pokazując tym samym potencjał poprawy efektywnego wykorzystania energii i wykorzystania energii odnawialnej w tych budynkach. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania budynków placówek medycznych stało się coraz częstszą praktyką w polskich szpitalach. W okresie ostatnich 8 lat w niektórych jednostkach szpitalnych zużycie energii cieplnej zostało zredukowane nawet o 50%, generując oszczędności emisji CO2 na poziomie 1000 ton rocznie.

Szpitale, będąc jednymi z największych konsumentów energii, borykają się z istotnymi kosztami związanymi z jej zużyciem. Efektywność energetyczna jest kluczowym aspektem praktyk zrównoważonych i jest niezbędna, aby placówki opieki zdrowotnej rozważały koszty energii i wymagania każdego produktu, w który inwestują.

Wyższe koszty początkowe technologii energooszczędnych, prowadzą do znacznych oszczędności w ciągu ich cyklu życia.  

W kontekście szpitali, przyjęcie energooszczędnych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) może prowadzić do zmniejszenia zużycia energii, nawet o 30%.

Wdrożenie systemów zarządzania energią dodatkowo zwiększa zdolność szpitali do monitorowania i kontrolowania zużycia energii. Ułatwia to identyfikację obszarów, w których można oszczędzać energię, umożliwiając wdrożenie spersonalizowanych rozwiązań operacyjnych opartych na konkretnych potrzebach poszczególnych jednostek w szpitalu. 

 

Panele słoneczne
Submit the event - banerki Circular Week (2).png

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

Dobre praktyki stosowane w sektorze ochrony zdrowia w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko:

 

 1. Inwestycja w odnawialne źródła energii i energooszczędne technologie, które pozwalają na ograniczenie emisji CO2 związanej z zużyciem energii elektrycznej. Instalacja ogniw fotowoltaicznych na dachach szpitali i produkcja energii elektrycznej.

 2. Optymalizacja systemów grzewczych i wentylacyjnych poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, np. rekuperacji.

 3. Instalowanie energooszczędnego oświetlenia typu LED oraz stosowanie automatyzacji w celu efektywnego zarządzania zużyciem energii.

 4. Wykorzystanie zielonych ścian i innych elementów zielonej infrastruktury do poprawy efektywności energetycznej budynków.

 5. Modernizacja systemów oświetlenia na LED oraz instalacja inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem w celu efektywnego zużycia energii.

 6. Zmiana floty pojazdów na modele z napędem hybrydowym lub elektrycznym, co przyczynia się do redukcji emisji CO2 związanej z transportem pracowników.

 7. Implementacja systemów monitorowania zużycia energii w czasie rzeczywistym, co umożliwia identyfikację obszarów nadmiernego zużycia i podejmowanie działań naprawczych w celu oszczędności energii.

 8. Edukacja personelu medycznego i administracyjnego na temat oszczędzania energii i sposobów zmniejszania zużycia w placówkach ochrony zdrowia.

Źródła:

 1. Hannah Ritchie and Pablo Rosado (2017) - “Fossil fuels” Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/fossil-fuels' [Online Resource].

 2. "ZIELONE SZPITALE", Philips, Know-How Hub Centrum Transferu Wiedzy, UN Global Compact Network Poland, 2022, Warszawa, [https://www.philips.com/c-dam/b2bhc/pl/resources/Publikacja-ziel-szpitale.pdf]. 

 3. Health Care Without Harm Climate, Arup (2019): HEALTH CARE’S CLIMATE FOOTPRINT HOW THE HEALTH SECTOR CONTRIBUTES TO THE GLOBAL CLIMATE CRISIS AND OPPORTUNITIES FOR ACTION [https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5961/HealthCaresClimateFootprint_092319.pdf].

 4. MPD Barba. Optimizing Energy Use in a HealthCare Setting. 22nd national conference on building commission. 2014.

 5. Landge Shubhangi Sudhir. LED ILLUMINATION: A CASE STUDY ON ENERGY CONSERVATION. International Journal of Engineering Research and General Science. 2016;4.

 6. Leading the charge in making a change: How Philips’ BlueSeal MRI magnet technology uses less helium to help patients receive quality, precision diagnosis  [Dostęp: https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/articles/2022/20221129-leading-the-charge-in-making-a-change-how-philips-blueseal-mri-magnet-technology-uses-less-helium-to-help-patients-receive-quality-precision-diagnosis.html.

 7. Kneifel J. Life-cycle carbon and cost analysis of energy efficiency measures in new commercial buildings. Energy and Buildings. 2009;42.

 8. Appolloni A, Coppola MA, Piga G. Implementation of Green Considerations in Public Procurement: A Means to Promote Sustainable Development. W: Shakya RK, editor. Green Public Procurement Strategies for Environmental Sustainability. Hershey, PA, USA: IGI Global; 2019. p. 23-44.

 9. Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) [Dostęp: https://rpsc.energy.gov/tech-solutions/hvac.

bottom of page