top of page
Szukaj

EFPIA, Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych, popiera zasady działania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) zobowiązuje się do wspierania zasad Planu Działania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, dążąc do transformacji przemysłu farmaceutycznego w kierunku zrównoważonego rozwoju. Zasady te mają na celu maksymalizację wartości zasobów, minimalizację odpadów oraz ochronę środowiska poprzez różnorodne innowacje i praktyki ekologiczne.


Eko projektowanie produktów, opakowań i urządzeń

Jednym z kluczowych obszarów, na których koncentruje się EFPIA, jest eko projektowanie produktów, opakowań i urządzeń medycznych. Innowacyjne podejście do projektowania ma na celu zmniejszenie wpływu na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu. Przykłady obejmują wykorzystanie materiałów biodegradowalnych, redukcję użycia tworzyw sztucznych oraz projektowanie opakowań łatwych do recyklingu. Dzięki temu, produkty stają się bardziej przyjazne dla środowiska, a jednocześnie zachowują wysoką jakość i bezpieczeństwo.Obieg produktów i materiałów

EFPIA promuje również strategie mające na celu obieg produktów i materiałów w sposób maksymalizujący wartość zasobów. W praktyce oznacza to rozwijanie systemów zwrotu i ponownego użycia sprzętu medycznego oraz opakowań. Firmy farmaceutyczne współpracują z dostawcami i klientami, aby stworzyć skuteczne mechanizmy zwrotu i recyklingu. Dzięki temu, produkty medyczne, które są już wycofane z eksploatacji, mogą zostać ponownie wprowadzone do obiegu, zmniejszając ilość odpadów i zapotrzebowanie na surowce.

Redukcja zależności od tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

Zrównoważony rozwój w branży farmaceutycznej obejmuje również zmniejszenie zależności od tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. EFPIA wspiera badania i rozwój alternatywnych materiałów, które są bardziej przyjazne dla środowiska. Przykłady obejmują biotworzywa, które są w pełni biodegradowalne i mogą być stosowane jako zamienniki tradycyjnych tworzyw sztucznych w opakowaniach i produktach medycznych.

Regeneracja systemów naturalnych

Kolejnym ważnym aspektem jest regeneracja systemów naturalnych poprzez zachowanie ograniczonych zasobów oraz poszukiwanie zasobów odnawialnych. EFPIA aktywnie wspiera inicjatywy mające na celu ochronę bioróżnorodności i ekosystemów. Wdrażanie praktyk zrównoważonego rolnictwa oraz ochrona zasobów wodnych to tylko niektóre z działań podejmowanych przez przemysł farmaceutyczny w tym zakresie.

Zrównoważony recykling i surowce wtórne

Głównym celem jest stworzenie bezpiecznego i zrównoważonego systemu recyklingu w obiegu zamkniętym. W przypadkach, gdzie pełny recykling nie jest jeszcze wykonalny, EFPIA dąży do tego, aby cenne materiały były wprowadzane do obrotu jako surowce wtórne dla innych sektorów. Dzięki temu, nawet jeśli niektóre produkty nie mogą być bezpośrednio przetworzone w nowe, ich materiały składowe znajdują nowe zastosowania, przyczyniając się do oszczędności zasobów i redukcji odpadów.

Wnioski

Poparcie zasad Gospodarki o Obiegu Zamkniętym przez EFPIA to ważny krok w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego przemysłu farmaceutycznego. Inicjatywy te nie tylko zmniejszają wpływ na środowisko, ale także przyczyniają się do innowacji i tworzenia nowych możliwości biznesowych. Przemysł farmaceutyczny, poprzez eko projektowanie, regenerację zasobów i zrównoważony recykling, może stać się liderem w promowaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, przynosząc korzyści zarówno dla zdrowia publicznego, jak i dla naszej planety.


Comments


bottom of page